ÜYE DERNEKLERİMİZ
OKADER : Orta Karadeniz Asansörcüler Derneği | DAS-DER : Doğu Anadolu Asansörcüler ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği | OKASDER : Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği | MALATYA AS.DER. : Malatya Asansörcüler Derneği | KIRIKKALE AS.DER. : Kırıkkale Asansörcüler Derneği | ADASİAD : Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği | ESASDER : Eskişehir Asansörcüler Derneği | AKASDER : Akdeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri ve İş Adamları Derneği | ANASDER : Anadolu Asansörcüler Derneği | BURSAD : Bursa Asansör Sanayicileri Derneği | DENASDER : Denizli Asansörcüler Derneği | DOKAS : Doğu Karadeniz Asansör Sanayiciler Derneği | GAYSAD : Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği | GÜNAYSAD : Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği | HATASDER : Hatay Asansörcüler Derneği | KAYSAD : Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği | MERSİN AS. DER. : Mersin Asansör Sanayiciler Derneği |

TASFED ÖRNEK ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ HAZIRLADI

 

ASANSÖR BAKIM VE ARIZA SÖZLEŞMESİ

 

TESİS ADI

 

TESİS ADRESİ

 

MÜŞTERİ ADI SOYADI

 

MÜŞTERİ ÜNVANI

 

MÜŞTERİ TC NO

 

MÜŞTERİ VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO

 

MÜŞTERİ ADRES

 

MÜŞTERİ TELEFON NO

 

MÜŞTERİ E-MAİL ADRESİ

 

 

BAKIMI YAPILACAK ASANSÖRÜN/LERİN ÖZELLİKLERİ

ASANSÖR KİMLİK NO

MARKASI

DURAK ADEDİ

KAPASİTESİ

 KİŞİ  /   KĞ

HIZ

M/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 1: SÖZLEŞME KONUSU

 

İş bu sözleşmenin konusu müşterinin sorumluluğunda yukarıda tanımları yapılmış olan asansör(ler)in periyodik bakımı ve arıza durumunda onarımı hakkında tarafların hak ve yükümlülükleridir.

 

Bakım iş ve işlemlerinin kapsamı, bu sözleşmede farklı bir düzenleme bulunmadıkça ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ’ nde öngörülen düzenlemeye göre belirlenir.

 

Madde 2 :  TANIMLAR

 • YETKİLİ SERVİS : Asansörlerde bakım, onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu veya gerekliği olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi.
 • BİNA SORUMLUSU : Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımı yaptırmaktan sorumlu olan binada / yapıda kat maliklerinin kendi aralarından seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya kat maliklerini veya kamu binalarında sorumlu yetkiliyi veya ticari / hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkili.
 • TEKNİK BAKIM PERSONELİ : Asansör bakım ve onarımını yapmaya firma tarafından yetkili kılınan mesleki yeterliliğe sahip personel
 • BAKIM ÜCRETİ : Müşterinin sözleşme süresince her ay peşin olarak yetkili servise ödeyeceği ücret.

 

Madde 3. YETKİLİ SERVİSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Yetkili servis, arıza ihbarından itibaren en geç …………… saat içinde (mesai saatleri içinde………….. arası) teknik elemanını binaya gönderecektir. Arızanın durumuna bağlı olarak onarım mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır.
 • Yetkili servis tarafından her bakımda yapılan işlemler kayıt altına alınır ve bir nüshası bina sorumlusuna iletildikten sonra bir nüshasında kendisi tarafından muhafaza edilir. Yetkili servis kayıtları dijital ortamda iletme ve saklama hakkına sahiptir.
 • Yetkili servis asansör ve asansörde yapılan değişiklikleri ve kazaları asansör kayıt defterine işler.
 • Yetkili servis insan can ve mal güvenliği yönünden asansör ve asansörlerin risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı ve/veya dijital iletişim yolları ile bilgilendirir.
 • Yetkili servis bina sorumlusunu onarım veya revizyon yetkili servisin teknik bakım ve onarım personeli tarafından yapılacaktır. Teknik, bakım ve onarım personeline ilişkin tanımlayıcı bilgiler sözleşmenin ekinde personel listesinde müşteriye teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 4. MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Müşteri, engellilerin erişilebilirliği için asansörün güvenli bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.
 • Acil durum çift yönlü iletişim araçları için telefon hattının kurulumu ve faturalarının ödenmesi sorumluluğu Bina Sorumlusuna aittir.
 • Müşteri tarafından bakım sözleşmesi yapılan Yetkili Servis dışındaki 3.tarafların asansörlere müdahalesine izin verilmez. 3.taraflara asansör tamiratı revizyonu vb. işlemleri yaptırılırsa firmanın sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Buna riayet edilmediği takdirde yetkili servise bir mesuliyet terettüp etmeyeceği gibi yetkili servis dilerse bu bakım sözleşmesini derhal ve önceden ihbara lüzum olmaksızın feshedebilecektir.
 • Müşteri kullanma talimatları ve asansör üzerindeki diğer uyarıcı işaretlemeler zarar gördüğünde yetkili servise haber vererek yenisinin takılmasını sağlar.
 • Müşteri bakım kayıtlarını asansör / asansörlerin makine veya makara dairesinde veya yönetim bürosunda yetkili servis personelinin ulaşabileceği bir yerde kalıcı olarak muhafaza eder.
 • Müşteri makine dairesinde havalandırmanın temin edilmesiyle sorumludur.
 • Makine dairesinin kilitli olması müşterinin sorumluluğundadır.
 • Müşteri varsa makine dairesinde yoksa uygun bir yerde elverişli muhafazalı bir yerde bakım işleri için lüzumlu yağ, gres, üstüpü vb. bulunduracaktır. Bu malzemelerin temin edilmesinden müşteri sorumludur.
 • Müşteri asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu yetkili servise iletir. Yetkili servis, müdahale edene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır ve asansörü kapatır.
 • Kullanıcıların güvenliğini tehlikeye sokacak parçalar Müşteri tarafından değiştirilmediğinde asansörün kullanımı ile ilgili sorumluluk müşteriye aittir.
 • Asansör kabinine ve ana giriş durağına ilgili muayene kuruluşu tarafından iliştirilen bilgi etiketinin (yeşil, mavi, sarı, kırmızı)muhafazasından müşteri sorumludur.
 • Güvensizlikten dolayı kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün kullandırılmaması ve altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasından müşteri sorumludur.
 • Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün yüz yirmi gün içerisinde güvenli hale getirilmesini sağlanmasından müşteri sorumludur
 • Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi müşterinin sorumluluğundadır.
 • Müşteri, yasal kontrol sonrası takip kontrolüne kalan uygunsuzlukların takip kontrolünde kendisine ait olan eksikleri tamamlamazsa 2. Takip kontrolü için yetkili servise bir aylık bakım ücretinin 2 katı servis ücreti ödeyecektir.
 • Aylık periyodik bakımlarda kullanılan bakım, arıza servis formunu servise gelen yetkili bakım personeli ve müşteri veya görevlendireceği kişi imzalayacaktır.
 • Eğer müşteri yetkili servisin yapmış olduğu asansörün/asansörlerin aylık periyodik bakım hizmetini başka bir firmadan almak isterse bakım hizmeti verecek olan yeni firmanın hazırlayacağı durum tespit raporunun ıslak imzalı suretini en geç üç iş günü içerisinde yetkili servise iletmek zorundadır. Müşteri bu sorumluluğu yerine getirmez ise üçüncü şahıslar ve firmamıza gelebilecek tüm cezai müeyyidelerden sorumlu olacaktır.
 • Tabii aşınmadan, asansörün fazla yüklenmesinden, yanlış hareketlerden, rutubetten, yangından, depremden, terör ve halk hareketlerinden, şebeke geriliminin değişmesinden, su basmasından vb meydana gelen arızaların giderilmesi işi ve değiştirilmesi gerekli olan malzemelerin bedeli ve işçiliği periyodik bakıma dâhil değildir. Bu gibi arızaların giderilmesi, lüzumlu görülecek malzemelerin bedeli ve işçiliği ayrıca Bina Sorumlusu tarafından ödenecektir.
 • Kullanım hatası, ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanan bir sebep ile ortaya çıkan her türlü tamirat ve değişikliklerin bedeli müşteriye aittir.
 • İşbu sözleşme konusu asansörün periyodik bakım ücreti aşağıda belirtilen fiyat olup, sözleşmenin imzası tarihinden itibaren her aybaşı müşteri tarafından fatura karşılığında peşin olarak Yetkili Servise ödenecektir. Bakım ücreti muaccel olduğu tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödenmediği takdirde, Yetkili Servis; başkaca bir meyil tayinine lüzum olmaksızın asansörün bakımını ve onarımını yapmayı durduracak ve avans faizi ile beraber alacaklarını tahsil yoluna gidecektir. Ayrıca bu durumda Yetkili Servis sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • İşbu bakım sözleşmesi aşağıda belirtilen tarihte sona erecektir. Sözleşme süresinin bitiminden en az 15(on beş) gün önce, taraflardan birinin herhangi bir yazılı talebi olmaması durumunda sözleşme bakım firmasının yeni yıl için belirleyeceği ücret aynı koşul ve şartlar ile uzar.  Bakım ücreti, her yıl TÜİK tarafından açıklanan TEFE/TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak üzere artış yapılarak hesaplanır. Ertesi senelerde de aynı hüküm caridir. Taraflardan herhangi birinin, sözleşme sonra erme tarihinden 15 gün önce iadeli-taahhütlü posta ile diğer tarafa sözleşme uzatmayacaklarına dair bildirim göndermeleri halinde uzatma yapılmaz.
 • İşbu sözleşmeyi müşteri sıfatıyla imza eden şahıs, asansörün tesis edildiği binayı başkasına veya satmış veya yöneticilik sıfatına devretmiş olsa bile, bu sözleşmede yazılı olan vecibelerini Yetkili Servise karşı yerine getirmekle mükellef olacaktır. Şu kadar ki binanın yeni malik ve malikleri yahut yöneticileri, sözleşme konusu vecibeleri devir ve tekabül ettiklerini Yetkili Servise yazı ile bildirirlerse, bu taktir de müşteri sorumluluğu ortadan kalkacaktır.
 • Müşteri sözleşme süresi bitmeden sözleşmeyi fesh etmek isterse Yetkili Servise 3 ay önce yazılı olarak başvurur. Eğer bu maddeye uymayıp sözleşmeyi tek taraflı fesh ederse, sözleşme bitimine kadar alınması gereken aylık periyodik bakım ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 5. GENEL HUSULAR

 • Değişimi yapılan parçalarda 2 yıl garanti verilecektir
 • Bakımı Yetkili Servisimizce yapılan asansörlerden arıza ücreti alınmaz
 • Sözleşme eki olarak yetkili servis tarafından düzenlenen müşteri bilgilendirme formu teslim edilmiştir.

 

 • Bakım ücreti yukarıda belirtilen asansör/ler için Aylık …………………….Tl +Kdv dir.

Yazı ile:  ………………………………………………………………………...Tl dir

 

 

 

 • İşbu sözleşme taraflarca müzakere edilerek …../…./20……. Tarihinde imzalanmıştır.
 • İşbu sözleşme …../…./20……. Tarihinde sone erecektir.

 

 

 

YÜKLENİCİ (isim,kaşe,imza)

 

 

 

MÜŞTERİ (isim,kaşe,imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Desteklediklerimiz